Kębłowice

Sprzedaż

Działka pod rekreację lub sport wraz z drogami

Cena: 120 000
Powierzchnia: 7758 m2
Do sprzedania działka
numer 20/57  3698 m2 przeznaczenie 12.3 ZP czyli tereny zieleni urządzonej o charakterze parkowym
1. Przeznaczenie podstawowe:
1) zieleń urządzona; z urządzeniami towarzyszącymi;
2) plenerowe urządzenia sportu i rekreacji.
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
2) drogi wewnętrzne, parkingi.

Do działki sprzedawane są trzy działki drogowe 

numer 20/60 o pow. 217 m2 25.6 KWX teren wewnętrznych ciągów pieszo jezdnych
numer 20/61 o pow. 3387 m2 24.16 KDW drogi wewnętrzne
numer 20/56 o pow. 456 m2 25.5 KWX teren wewnętrznych ciągów pieszo jezdnych
1. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 
arrow

Cechy lokalizacji i udogodnienia

arrow

Lokalizacja oferty

https://goo.gl/maps/MAkHBwNdR4ZRadDu8

OMJ Nieruchomości

Jacek Sankowski

rectangle